2007 Altai

2005.a. suvel Altais olles sai mõningate isikutega kokku lepitud, et 2007.aastal tuleb uus üritus Beluhha tipu poole püüdlemiseks.

Matkanimekirjas oli jaanuarikuus potentsiaalsete huvilistena kirjas 14 inimest. Kevadel sai mitmeid kordi koos harjutatud Kohtla-Nõmmel ja Naagel, harjutuskordadest oli väga suur kasu, omandasime uusi oskusi ja lihvisime vanu, saime kõik üksteisega paremini tuttavaks.

Head lugemist!