Hibiinide suusamatk, märts 2004.a.

KOOLA3 (21K) 04.märts 2004.a. Väljumine Tartust kell 5.30.
05.märts 2004.a. Jõudmine mägede rajooni.
06.märts 2004.a. Lahkumine tsivilisatsioonist. Esimene kuru.
07.märts 2004.a. Laagri edasiviimine, radiaal Seidjärvele.
08.märts 2004.a. Tõusmine Tsivruai-Ladv kurule ja platoole.
09.märts 2004.a. Kuftuai kuru ja Lõuna-Tavajoki kuru.
10.märts 2004.a. Umbjärve ületamine.
11.märts 2004.a. Liikumine mööda Kaskasjunjokki üles.
12.märts 2004.a. Umbjärve kuru ületamine.
13.märts 2004.a. Radiaal Põhja-Ristsorri ja Lõuna-Ristsorri kurule.
14.märts 2004.a. Kukisvumtsorri kuru, jõudmine Kirovskisse
15.märts 2004.a. Vintsutused raudteesüsteemis
16.märts 2004.a. Jõudmine Piiterisse
17.märts 2004.a. Tere, kodu!
18.märts 2004.a. Tere, kodu vol.2

Kokkuvõtteks

osalised

Ettevalmistused jaanuaris-märtsis.